Köpehandlingar och andra dokument att ladda ner vid bostadsbyte
Kontrakt för djur
Start
Häst
Hund
Katt
Sm?djur
Reptiler
F?glar
Övriga djur
Kontakta oss
Information
Klicka på handlingen du behöver, betala enkelt och säkert med telefon eller kort .
  1   2   3   4   5   6   7   8   Nästa
Adresser till myndigheter
A-Fo
Allmänna reklamationsnämnden
................................................................................................
Arbetsförmedlingen
................................................................................................
Arbetsgivarverket
................................................................................................
Arbetsmiljöverket
................................................................................................
Banverket
................................................................................................
Barnombudsmannen
................................................................................................
Bergsstaten
................................................................................................
Bokföringsnämnden
................................................................................................
Boverket
................................................................................................
Brottsförebyggande Rådet
................................................................................................
Brottsoffermyndigheten
................................................................................................
Centrala Studiestödsnämnden
................................................................................................
Datainspektionen
................................................................................................
Delegationen för IT i skolan
................................................................................................
Domstolsverket
................................................................................................
Ekobrottsmyndigheten
................................................................................................
Ekonomistyrningsverket
................................................................................................
Elsäkerhetsverket EMC
................................................................................................
Exportkreditnämnden
................................................................................................
Fastighetsmäklarnämnden (FMN)
................................................................................................
Finansinspektionen
................................................................................................
Fiskeriverket
................................................................................................
FNs informationskontor för de nordiska länderna
................................................................................................
Folkbildningsrådet
................................................................................................
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap
................................................................................................
  1   2   3   4   5   6   7   8   Nästa


Villa
Dokumentmallar med det senaste inom fastighetsrätt när du tänker, sälja, köpa, hyra ut eller ge bort din fastighet.
PAYER-ett säkert betalsystem fr?n PAY-READ för dina betalningar hos oss Hängl?set visar p? hög säkerhet Betala med Visakort
Betala med kort, telefon eller bank.. Vi anlitar PAYER:s säkerhetssystem med SSL-certifikat Läs mer
Skriv ut och fylla i med penna eller fyll i på datorn och skriv ut? Välj alternativ Penna eller Dator.
Penna Dator
Dokumentprov Alla dokument kan dessutom förhandsgranskas vid köp. Hur går köpet till? Köpguide Saknar du PDF-program? Klicka här Prov   Prov
Köpekontrakt
Pris
Penna
Pris
Dator
Köpekontrakt 7 sidor Glöm inte att köpa till ett köpebrev 189:- Köp 199:- Köp
Köpekontrak Light 6 sidor Inehåller det viktigaste. Lite enklare att fylla i. Glöm inte att köpa till ett köpebrev. 169:- Köp 179:- Köp
Köpekontrakt när ett dödsbo ska sälja
(max 6 dödsbo-delägare) 7 sidor. Köp till ett köpebrev för dödsbo
229:- Köp 239:- Köp
Köpekontrakt för byggnad på arrendetomt. Glöm inte att köpa till ett köpebrev för byggnad på arrendetomt.. 179:- Köp 189:- Köp
Köpekontrakt för tomtmark. Glöm inte att köpa till ett köpebrev. 169:- Köp 179:- Köp
Kontrakt vid försäljning av jordbruksmark.
Glöm inte att köpa till ett köpebrev.
225:- Kvitto p? att du betat en sak du köpt. Köp kvittot hos oss, www.documentguiden.se 245:- Kvitto p? att du betat en sak du köpt. Köp kvittot hos oss, www.documentguiden.se
Köpekontrakt med friskrivningsklausul
 
Penna
 
Dator
Köpekontrakt med friskrivningsklausul 7 sidor Läs me om friskrivning. Läs mer Glöm inte att köpa till ett köpebrev. 209:- Köp 219:- Köp
Köpekontrakt Light med friskrivningsklusul 6 sidor
Inehåller det viktigaste. Lite enklare att fylla i. Köp till ett köpebrev.
189:- Köp 199:- Köp
Köpekontrakt med friskrivning, när ett dödsbo ska sälja
(max 6 dödsbo-delägare) 7 sidor. Köp till ett köpebrev för dödsbo
249:- Köp 259:- Köp
Köpekontrakt med friskrivningsklausul för byggnad på arrendetomt. Glöm inte att köpa till ett köpebrev för byggnad på arrendetomt.. 199:- köp 209:- köp
Köpebrev
 
Penna
 
Dator
Köpebrev. 2 sidor.Föregås av ett kontrakt, sw ovan. Används när bostaden skall betalas och tillträdas.Glöm inte lagfartsansökan. 99:- Köp 109:- Köp
Köpebrev för byggnad på arrendetomt.
Skall användas när byggnaden skall betalas
99:- Köp 109:- Köp
Köpebrev för dödsbo när ett dödsbo ska sälja Föregås av kontrakt, Används när bostaden betalas (max 6 dödsbo-delägare). Glöm inte att köpa lagfartsansökan för dödsbo 149:- Köp 159:- Köp
Lagfartsansökan
 
Penna
 
Dator
Lagfartsansökan. Köparen skall inge ett inom 3 månader
Tips! Köp Godkännande av städning och Godkännande av vitvaror
39:- Köp 49:- Köp
Lagfartsansökan vid gåva 49:- Köp 59:- Köp
Lagfartsansökan när dödsboet vill ha lagfart
(max 6 dödsbo-delägare)
89:- Köp 99:- Köp
Lagfartsansökan när dödsboet har sålt en fastighet
(max 6 dödsbo-delägare)
89:- Köp 99:- Köp
Fullmakter
 
Penna
 
Dator
Fullmakt att undertackna handlingar i stället för köparen 59:- Köp 69:- Köp
Fullmakt att undertackna handlingar i stället för säljaren 59:- Köp 69:- Köp
Handpenning
 
Penna
 
Dator
Kvittens. Ofta betalar köparen 10% vid kontraktskrivningen 39:- Köp 49:- Köp
Gåvobrev
 
Penna
 
Dator
Gåvobrev 119:- Köp 129:- Köp
Gåvobrev Som ovanstående men med friskrivningsklausul. 139:- Köp 149:- Köp
Gåvobrev med övertagande av lån 159:- Köp 169:- Köp
Gåvobrev Som ovanstående men med friskrivningsklausul. 179:- Köp 189:- Köp
Gåvobrev mot vederlag (mottagaren betalar en summa för gåvan) 139:- Köp 149:- Köp
Gåvobrev Som ovanstående men med friskrivningsklausul. 159:- Köp 169:- Köp
Gåvobrev Kombi med övertagande av lån + vederlag
Upp till 2 givare och 4 mottagare
199:- Köp 209:- Köp
Gåvobrev Som ovanstående men med friskrivningsklausul. 219:- Köp 229:- Köp
Gåvobrev för byggnad på arrendetomt 119:- Köp 129:- Köp
Gåvobrev Som ovanstående men med friskrivningsklausul. 139:- Köp 149:- Köp
Gåvobrev för pengar eller saker 49:- Köp 59:- Köp
Hyreskontrakt
 
Penna
 
Dator
Hyreskontrakt och andrahandskontrakt.
Tips! Köp Godkännande av städning och Godkännande av vitvaror
85:- Köp 95:- Köp
Hyresavtal och andrahandsskontrakt för en del av bostaden, ex ett rum. 65:- Köp 75:- Köp
Servitut
 
Penna
 
Dator
Servitutsavtal t.ex. om gemensam väg
79 :- Köp 89:- Köp
Ansökan om Inskrivningl hos Inskrivningsmyndigheten 29 :- Köp 39:- Köp
Skuldebrev
 
Penna
 
Dator
Skuldebrev om du lånar eller lånar ut pengar 79 :- Köp 89:-
Nycklar
 
Penna
 
Dator
Kvittens av nycklar vid uthyrning 39:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning 49:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens av nycklar vid uthyrning + överenskommelse om när och hur uthyraren får tillträde till bostaden för arbeten mm. 79:- Köpknapp vid köp av dokumentmallen Kvittens av nycklar samt överenskommelse att f? utföra arbeten i bostaden 89:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens när hyresgästen lämnar tillbaka nycklarna 29:- Köp 39:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Godkännande av städning
 
Penna
 
Dator
Godkännande av städning vid försäljning. Undvik konflikter om flyttstädning med ett skriftligt godkännande/uppgörelse 39:- Köp 49:- Köp
Godkännande av städning vid uthyrning. Undvik konflikter om städning med ett skriftligt godkännande/uppgörelse 39:- Köp 49:- Köp
Funktionskontroll av vitvaror vid försäljning. Undvik konflikter, Ett skriftligt godkännande av fungerande vitvaror. 49:- Köp 59:- Köp
Paket med dokumentmallar
 
Penna
 
Dator
Paket. Köpekontrakt och köpebrev.
Glöm inte att köpa lagfartsansökan.
229.- Köp 239:- Köp
Paket. Köpekontrakt med friskrivningsklausul och köpebrev.
249:- 259:-
Paket. Köpekontrakt., köpebrev och lagfartsansökan.
269.- 279:-
Paket. Köpekontrakt.med friskrivningsklausul, köpebrev. och lagfartsansökan. 289.- 299:-
Paket. Köpekontrakt och köpebrev för tomtmark.
Glöm inte att köpa till lagfartsansökan
229:- Köp 239:- Köp
Paket. Köpekontrakt, köpebrev och lagfartsansökan för
tomtmark
249:- Köp 259:- Köp
Godkännande av granne vid byggnation
 
Penna
 
Dator
Granne-godkännande. Om du t.ex. vill bygga nära tomtgränsen kan din granne behöva godkäna det
99:- Köp 109:- Köp
Kommunens förköpsrätt
 
Penna
 
Dator
Frågan om kommunen ämnar utnyttja sin förköpsrättt.
Kommunens beslut behövs i vissa fall Läs mer
79:- Köp 89:- Köp
Häva ett ingånget köp
 
Penna
 
Dator
Hävningsavtal där ni bryter ett köpekontrakt på ett korrekt sätt och där parterna inte kräver ersättning av varandera. 99:- Köp 109:- Köp
Övrigt
 
Penna
 
Dator
Köpekontrakt för saker. 29:- Köp 39:- Köp
Köpekontrakt för saker, för betalning vid senare tillfälle med separat kvitto. Kan vara bra vid byte av bostad om ex. gräsklipparen skall övertas. 39.- Köp 49:- Köp
Kvitto när du skall köpa/sälja saker i samband med bostadsbytet 19:- Köp 29:- Köp
Tillstånd för förvärv av jordbruksfastighet Läs mer!        
Jordabalken Läs mer om lagens på Riksdagens webbplats   Läs mer    

Fritidshus
Dokumentmallar med det senaste inom fastighetsrätt.
  PAYER-ett säkert betalsystem fr?n PAY-READ för dina betalningar hos oss Hängl?set visar p? hög säkerhet Betala med Visakort
Betala med kort eller telefon. Vi anlitar PAYER:s säkerhetssystem med SSL-certifikat Läs mer
Skriv ut och fylla i med penna eller fyll i på datorn och skriv ut? Välj alternativ Penna eller Dator.
Penna Dator
Dokumentprov Alla dokument kan dessutom förhandsgranskas vid köp. Hur går köpet till? Köpguide Saknar du PDF-program? Klicka här   prov   prov
Kontrakt
Penna
Dator
Köpekontrakt 7 sidor. Glöm inte att köpa ett köpebrev 189:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc 199:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrak Light 6 sidor. Inehåller det viktigaste. Lite enklare att fylla i. Glöm inte att köpa ett köpebrev 169:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc 179:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrakt när ett dödsbo ska sälja (max 6 dödsbo-delägare)
Glöm inte att köpa ett köpebrev avsett för dödsbo
229:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc 239:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrakt för byggnad på arrendetomt Glöm inte att köpa ett köpebrev avsett för byggbad på arrendetomt 179:- Köekontrakt för byggnaden p? en arrenderad tomt 189:- Köekontrakt för byggnaden p? en arrenderad tomt
Köpekontrakt för tomtmark. Glöm inte att du behöver ett köpebrev 169:- Köp 179:- Köp
Kontrakt vid försäljning av jordbruksmark. Glöm inte att du behöver ett köpebrev 225:- Kvitto p? att du betat en sak du köpt. Köp kvittot hos oss, www.documentguiden.se 245:- Kvitto p? att du betat en sak du köpt. Köp kvittot hos oss, www.documentguiden.se
Kontrakt med friskrivning Läs mer
Penna
Dator
Köpekontrakt med friskrivningsklausul 7 sidor
Glöm inte att köpa ett köpebrev

209:- öpekontrakt med friskrivningsklausul för dolda fel 219:- öpekontrakt med friskrivningsklausul för dolda fel
Köpekontrak Light med friskrivningsklusul 6 sidor
Inehåller det viktigaste. Lite enklare att fylla i. Köp till ett köpebrev
189:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc 199:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrakt med friskrivning, när ett dödsbo ska sälja
(max 6 dödsbo-delägare). Glöm inte att köpa ett köpebrev för dödsbo
249:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc 259:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrakt med friskrivningsklausul för byggnad på arrendetomt. Köp till ett köpebrev avsett för byggnad på arrendetomt 199:- köp 209:- köp
Handpenning
Penna
Dator
Hanpenning Kvittens när handpenning betalas. 39:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Köpebrev
Penna
Dator
Köpebrev. 2 sidor. Används när bostaden skall betalas och tillträdas Ungefär som ett kvitto. Köp till lagfartsansökan. 99:- Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas 109:- Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas
Köpebrev för dödsbo när ett dödsbo ska sälja (används när bostaden betalas (max 6 dödsbo-delägare). Glöm inte lagfartsansökan för dödsbo 149:- Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas 159:- Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas
Köpebrev för byggnad på arrendetomt. Skall användas när byggnaden skall betalas. Tips: köp Godkännande av städning
99:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 m?nader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du f?r alla adresser när du köper v?r lagfartsansökan 109:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 m?nader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du f?r alla adresser när du köper v?r lagfartsansökan
Lagfartsansökan
Penna
Dator
Lagfartsansökan Inges inom 3 månader Läs mer
Tips: köp Godkännande av städning
39:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 m?nader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du f?r alla adresser när du köper v?r lagfartsansökan 49:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 m?nader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du f?r alla adresser när du köper v?r lagfartsansökan
Lagfartsansökan vid gåva 49:- När du ger bort en fastighet skall g?vomottagen registreras som ny ägare. Köp en ansökan om lagfart! 59:- När du ger bort en fastighet skall g?vomottagen registreras som ny ägare. Köp en ansökan om lagfart!
Lagfartsansökan när dödsboet vill ha lagfart på fastigheten
(max 6 dödsbo-delägare) Tips: köp Godkännande av städning
89:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 m?nader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du f?r alla adresser när du köper v?r lagfartsansökan 99:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 m?nader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du f?r alla adresser när du köper v?r lagfartsansökan
Lagfartsansökan när dödsboet har sålt en fastighet så att de nya ägarna (2 st) kan få lagfart (max 6 dödsbo-delägare) 89:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 m?nader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du f?r alla adresser när du köper v?r lagfartsansökan 99:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 m?nader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du f?r alla adresser när du köper v?r lagfartsansökan
Fullmakter
Penna
Dator
Fullmakt att undertackna handlingar i stället för köparen 59:- Fullmakt att istället för en köpare underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsköp 69:- Fullmakt att istället för en köpare underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsköp
Fullmakt att undertackna handlingar i stället för säljaren 59:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning 69:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Gåvobrev
Penna
Dator
Gåvobrev 119:- Köp 129:- Köp
Gåvobrev Som ovanstående men med friskrivningsklausul. 139:- Köp 149:- Köp
Gåvobrev med övertagande av lån 159:- Köp 169:- Köp
Gåvobrev Som ovanstående men med friskrivningsklausul. 179:- Köp 189:- Köp
Gåvobrev mot vederlag (mottagaren betalar en summa för gåvan) 139:- Köp 149:- Köp
Gåvobrev Som ovanstående men med friskrivningsklausul. 159:- Köp 169:- Köp
Gåvobrev Kombi med övertagande av lån + vederlag
Upp till 2 givare och 4 mottagare
199:- Köp 209:- Köp
Gåvobrev Som ovanstående men med friskrivningsklausul. 219:- Köp 229:- Köp
Gåvobrev för byggnad på arrendetomt 119:- Köp 129:- Köp
Gåvobrev Som ovanstående men med friskrivningsklausul. 139:- Köp 149:- Köp
Gåvobrev för pengar eller saker 49:- G?vobrev där g?vomottagaren tar över g?vogivarens l?n p? bostaden! 59:- G?vobrev där g?vomottagaren tar över g?vogivarens l?n p? bostaden!
Servitut
Penna
Dator
Servitutsavtal t.ex. om gemensam väg
79 :- Skuldebrev om du l?nar/l?nar ut ex pengar till bostaden 89:- Skuldebrev om du l?nar/l?nar ut ex pengar till bostaden
Ansökan om inskrivning av servitutsavtal hos Inskrivningsmyndigheten
29 :- Skuldebrev om du l?nar/l?nar ut ex pengar till bostaden 39:- Skuldebrev om du l?nar/l?nar ut ex pengar till bostaden
Hyreskontrakt
Penna
Dator
Hyreskontrakt och andrahandskontrakt.
Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar
85:- Hyreskontrakt när du vill hyra ut din bostad, även för andrahandsuthyrning 95:- Hyreskontrakt när du vill hyra ut din bostad, även för andrahandsuthyrning
Hyreskontrakt och andrahandskontrakt för en del av fritidshuset, ex ett rum. Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar 65:- Hyreskontrakt när du vill hyra ut en del av din bostad, ex ett rum 75:- Hyreskontrakt när du vill hyra ut en del av din bostad, ex ett rum
Hantering av nycklar
Penna
Dator
Kvittens av nycklar vid uthyrning 39:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning 49:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens av nycklar vid uthyrning + överenskommelse om när och hur uthyraren får tillträde till bostaden för arbeten mm. 79:- Köpknapp vid köp av dokumentmallen Kvittens av nycklar samt överenskommelse att f? utföra arbeten i bostaden 89:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens när hyresgästen lämnar tillbaka nycklarna 29:- Köp 39:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Godkännande av städning
Penna
Dator
Godkännande av städning vid uthyrning. Skriftligt godkännande av städning. 39:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Godkännande av städning vid försäljning. Skriftligt godkännande av flyttstädningen. 39:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Funktionskontroll
Penna
Dator
Funktionskontroll av vitvaror vid försäljning. Ett skriftligt godkännande av fungerande vitvaror. 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning 59:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Skuldebrev
Penna
Dator
Skuldebrev om du lånar eller lånar ut till bostaden 79 :- Skuldebrev om du l?nar/l?nar ut ex pengar till bostaden 89:- Skuldebrev om du l?nar/l?nar ut ex pengar till bostaden
Häva ett ingånget köp
Penna
Dator
Hävningsavtal där ni bryter ett köpekontrakt på ett korrekt sätt och där parterna inte kräver ersättning av varandera. 99:- När villkor i köpekontraktet inte blivit uppfyllda och du skall häva köpet behövs detta hävningsavtal 109:- När villkor i köpekontraktet inte blivit uppfyllda och du skall häva köpet behövs detta hävningsavtal
Godkännande av granne vid byggnation
Penna
Dator
Granne-godkännande Om du t.ex. vill bygga nära tomtgränsen kan din granne behöva godkäna det
99:- Köp 109:- Köp
Kommunens förköpsrätt
Penna
Dator
Frågan om kommunen ämnar utnyttja sin förköpsrättt. Kommunens beslut behövs i vissa fall Läs mer
79:- Paket med kontrakt, köpebrev och lagfartsansökan 89:- Köp
Paket med dokumentmallar
Penna
Dator
Paket Köpekontrakt och köpebrev Glöm inte att köpa lagfartsansökan
129.- Köpekontraktet skrivs när köpet görs upp. Köpebrev när betalning sker. Köp b?da documenten till paketpris. 139:- Köpekontraktet skrivs när köpet görs upp. Köpebrev när betalning sker. Köp b?da documenten till paketpris.
Paket Köpekontrakt med friskrivningsklausul och köpebrev Läs mer om friskrivning Glöm inte att köpa till lagfartsansökan och godkännande av städning
149:- Köpekontraktet skrivs när köpet görs upp.Detta kontrakt inneh?ller en friskrivningsklausul mot dolda fel. Köpebrev när betalning sker. Köp b?da documenten till paketpris. 159:- Köpekontraktet skrivs när köpet görs upp. Köpebrev när betalning sker. Köp b?da documenten till paketpris.
Paket Köpekontrakt, köpebrev och lagfartsansökan
169.- Köpekontraktet skrivs när köpet görs upp. Köpebrev när betalning sker. Köp b?da documenten till paketpris. 179:- Köpekontraktet skrivs när köpet görs upp. Köpebrev när betalning sker. Köp b?da documenten till paketpris.
Paket Köpekontrakt.med friskrivningsklausul, köpebrev. och lagfartsansökan 189.- Köpekontraktet skrivs när köpet görs upp. Köpebrev när betalning sker. Köp b?da documenten till paketpris. 199:- Köpekontraktet skrivs när köpet görs upp. Köpebrev när betalning sker. Köp b?da documenten till paketpris.
Köpekontrakt och köpebrev för tomtmark. Glöm inte lagfartsansökan. 229:- Kontrakt för tomter 239:- Köp
Köpekontrakt, köpebrev och lagfartsansökan för tomtmark 249:- Paket med kontrakt, köpebrev och lagfartsansökan 259:- Köp
Övrigt
Penna
Dator
Köpekontrakt för saker. 29:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna 39:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna
Köpekontrakt för saker, med separat kvitto för betalning vid senare tillfälle. Kan vara bra vid byte av bostad. .Läs mer 39.- Köpekontrakt för ex inventarier där du l?ter dessa st? kvar till ett senare tillfälle när du betalar dem med medföljande kvitto 49:- Köpekontrakt för ex inventarier där du l?ter dessa st? kvar till ett senare tillfälle när du betalar dem med medföljande kvitto
Kvitto när du skall köpa/sälja saker i samband med bostadsbytet 19:- Kvitto p? att du betat en sak du köpt. Köp kvittot hos oss, www.documentguiden.se 29:- Kvitto p? att du betat en sak du köpt. Köp kvittot hos oss, www.documentguiden.se
Tillstånd för rörvärv av jordbruksfastighet Läs mer!
Jordabalken Läs mer om lagens på Riksdagens webbplats   Läs mer  

Bostadsrätt
Dokumentmallar med det senaste inom fastighetsrätt
PAYER-ett säkert betalsystem fr?n PAY-READ för dina betalningar hos oss Hängl?set visar p? hög säkerhet Betala med Visakort
Betala med kort eller telefon. Vi anlitar PAYER:s säkerhetssystem med SSL-certifikat Läs mer
Skriv ut och fylla i med penna eller fyll i på datorn och skriv ut? Välj alternativ Penna eller Dator.
Penna Dator
Dokumentprov Alla dokument kan dessutom förhandsgranskas vid köp. Hur går köpet till? Köpguide Saknar du PDF-program? Klicka här   Prov   Prov
Kontrakt
Penna
Dator
Köpekontrakt 6 sidor. Köp till kvitto på handpenning om sådan lämnas. Glöm inte att köpa ett överlåtelsebevis 139:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc 149:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrakt med friskrivningsklausul 6 sidor. Läs mer
Glöm inte att köpa ett överlåtelsebevis
159:- öpekontrakt med friskrivningsklausul för dolda fel 169:- köpekontrakt med friskrivningsklausul för dolda fel
Överlåtelsebevis
Penna
Dator
Överlåtelsebevis 1 sida.Föregås av ett kontrakt, se ovan.Används när bostadsrätten skall betalas. Glöm inte ansökan om utträde.. 79:- Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas 89:- Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas
Ansökan till bostadsrättsföreningen
Penna
Dator
Ansökan om utträde för säljaren och inträde för köparen ur/i bostadsrättsföreningen 1 sida 59:- köp 69:- kop
Fullmakter
Penna
Dator
Fullmakt att i köpares ställe underteckna överlåtelsehandlingar 59:- Fullmakt att istället för en köpare underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsköp 69:- Fullmakt att istället för en köpare underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsköp
Fullmakt att i säljares ställe underteckna överlåtelsehandlingar 59:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning 69:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Handpenning
Penna
Dator
Kvittens på handpenning 39:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Gåvobrev
Penna
Dator
Gåvan blir mottagarens enskilda egendom. Gåvan skall ej ses som ett förtida arv.
Gåvobrev
Glöm inte att köpa till en utträdesansökan ur föreningen
119:- G?vobrev behövs när du ger bort din bostad! 129:- G?vobrev behövs när du ger bort din bostad!
Gåvobrev Samma som ovan men med friskrivningsklusul
Friskrivningen gäller endast lägenheten, ej fastigheten.
139:- G?vobrev behövs när du ger bort din bostad! 149:- G?vobrev behövs när du ger bort din bostad!
Gåvobrev med övertagande av lån. Mottagaren övertar lånen
Glöm inte att köpa till en utträdesansökan ur föreningen
159:- G?vobrev där g?vomottagaren tar över g?vogivarens l?n p? bostaden! 169:- G?vobrev där g?vomottagaren tar över g?vogivarens l?n p? bostaden!
Gåvobrev Samma som ovan men med friskrivningsklusul
Friskrivningen gäller endast lägenheten, ej fastigheten.
179:- G?vobrev behövs när du ger bort din bostad! 189:- G?vobrev behövs när du ger bort din bostad!
Gåvobrev mot vederlag. Mottagaren betalar en summa pengar
Glöm inte att köpa till en utträdesansökan ur föreningen
139:- G?vobrev där g?vomottagaren tar över g?vogivarens l?n p? bostaden! 149:- G?vobrev där g?vomottagaren tar över g?vogivarens l?n p? bostaden!
GåvobrevSamma som ovan men med friskrivningsklusul
Friskrivningen gäller endast lägenheten, ej fastigheten.
159:- G?vobrev behövs när du ger bort din bostad! 169:- G?vobrev behövs när du ger bort din bostad!
Gåvobrev Kombi. Övertagande av lån + vederlag (ersättning)
För upp till 2 givare och 4 mottagare
199:- G?vobrev där g?vomottagaren tar över g?vogivarens l?n p? bostaden! 209:- G?vobrev där g?vomottagaren tar över g?vogivarens l?n p? bostaden!
GåvobrevSamma som ovan men med friskrivningsklusul
Friskrivningen gäller endast lägenheten, ej fastigheten.
219:- G?vobrev behövs när du ger bort din bostad! 229:- G?vobrev behövs när du ger bort din bostad!
Hyreskontrakt
Penna
Dator
Hyreskontrakt och andrahandskontrakt.
Tips:köp till Godkännande av städning
69:- Hyreskontrakt när du vill hyra ut din bostad, även för andrahandsuthyrning 79:- Hyreskontrakt när du vill hyra ut din bostad, även för andrahandsuthyrning
Hyreskontrakt och andrahandskontrakt för en del av bostadsrätten, ex ett rum Tips:köp till Godkännande av städning 59:- Hyreskontrakt när du vill hyra ut en del av din bostad, ex ett rum 69:- Hyreskontrakt när du vill hyra ut en del av din bostad, ex ett rum
Godkännande av städning vid uthyrning. Undvik konflikter om städning med ett skriftligt godkännande/uppgörelse 39:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Hävning av avtal
Penna
Dator
Hävningsavtal där ni bryter ett köpekontrakt på ett korrekt sätt och där parterna inte kräver ersättning av varandera. 59:- När villkor i köpekontraktet inte blivit uppfyllda och du skall häva köpet behövs detta hävningsavtal 69:- När villkor i köpekontraktet inte blivit uppfyllda och du skall häva köpet behövs detta hävningsavtal
Ansökan till hyresnämnden
Penna
Dator
Ansökan vid tvister Läs mer 49:- När villkor i köpekontraktet inte blivit uppfyllda och du skall häva köpet behövs detta hävningsavtal 59:- När villkor i köpekontraktet inte blivit uppfyllda och du skall häva köpet behövs detta hävningsavtal
Skuldebrev
Penna
Dator
Skuldebrev om du lånar eller lånar ut pengar. 79 :- Skuldebrev om du l?nar/l?nar ut ex pengar till bostaden 89:- Skuldebrev om du l?nar/l?nar ut ex pengar till bostaden
Kontrakt för dödsbon
Penna
Dator
Kontrakt när ett dödsbo skall sälja bostadsrätten. Upp till 7 delägare. Köp till överlåtelsebevis för dödsbo och ansökan om utträde 179:- Paket med g?vobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening 189:- Paket med g?vobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Kontrakt med friskrivning när ett dödsbo skall sälja bostadsrätten. Upp till 7 delägare. Köp till överlåtelsebevis för dödsbo och ansökan om utträde 199:- Paket med g?vobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening 209:- Paket med g?vobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Överlåtelsebevis för dödsbon
Penna
Dator
Överlåtelsebevis för ett dödsbo som sålt bostadsrätten.
Köp till ansökan om utträde ur bostadsrättsföreningen
99:- Paket med g?vobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening 109:- Paket med g?vobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Fulmakt för dödsbon
Penna
Dator
Fullmakt för någon att i ditt ställe underteckan alla dokument som rör dösboet. 79:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss p? www.documentguiden.se 89:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss p? www.documentguiden.se
Ansökan för dödsbon till bostadsrättsföreningen
Penna
Dator
Ansökan om utträde ur bostadsrättsföreningen för dödsbodelägare 89:- Paket med g?vobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening 99:- Paket med g?vobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Paket med dokumentmallar
Penna
Dator
Paket med köpekontrakt, överlåtelsebevis och in/utträdesansökan 209:- Komplett paket med alla handlingar du behöver för att sälja din bostad 219:- Komplett paket med alla handlingar du behöver för att sälja din bostad
Paket med köpekontrakt med friskrivningsklausul, överlåtelsebevis och in/uträdesansökan Läs mer

229:- Komplett paket med alla handlingar du behöver för att sälja din bostad med en friskrivningsklausul mor dolda fel 239:- Komplett paket med alla handlingar du behöver för att sälja din bostad med en friskrivningsklausul mor dolda fel
Paket med gåvobrev och ansökan in/utträde in/ur bostadsrättsföreningen 139:- Paket med g?vobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening 149:- Paket med g?vobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Nycklar
Penna
Dator
Kvittens av nycklar vid uthyrning 39:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning 49:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens av nycklar vid uthyrning + överenskommelse om när och hur uthyraren får tillträde till bostaden för arbeten mm. 79:- Köpknapp vid köp av dokumentmallen Kvittens av nycklar samt överenskommelse att f? utföra arbeten i bostaden 89:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens när hyresgästen lämnar tillbaka nycklarna 29:- Köp 39:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Godkännande av städning och vitvaror
Penna
Dator
Godkännande av städning vid försäljning. Undvik konflikter om flyttstädning med ett skriftligt godkännande/uppgörelse av korrekt utförd städning 39:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Funktionskontroll av vitvaror vid försäljning. Undvik konflikter efter flytten med ett skriftligt godkännande av fungerande vitvaror i bostaden 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning 59:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Övrigt
Penna
Dator
Jordabalken Läs mer om lagens på Riksdagens webbplats   Läs mer  
Gåvobrev för pengar eller saker 49:- G?vobrev där g?vomottagaren tar över g?vogivarens l?n p? bostaden! 59:- G?vobrev där g?vomottagaren tar över g?vogivarens l?n p? bostaden!
Köpekontrakt för saker 29:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna 39:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna
Köpekontrakt för saker, för betalning vid senare tillfälle med separat kvitto . Kan vara bra vid byte av bostad om ex. möbler övertas. 39.- Köpekontrakt för ex inventarier där du l?ter dessa st? kvar till ett senare tillfälle när du betalar dem med medföljande kvitto 49:- Köpekontrakt för ex inventarier där du l?ter dessa st? kvar till ett senare tillfälle när du betalar dem med medföljande kvitto
Kvitto när du skall köpa/sälja saker i samband med bostadsbytet 19:- Kvitto p? att du betat en sak du köpt. Köp kvittot hos oss, www.documentguiden.se 29:- Kvitto p? att du betat en sak du köpt. Köp kvittot hos oss, www.documentguiden.se

Hyresrätt
Uppsägning, uppsägning vid dödsfall, andrahandsuthyrning etc.
PAYER-ett säkert betalsystem fr?n PAY-READ för dina betalningar hos oss Hängl?set visar p? hög säkerhet Betala med Visakort
Betala med kort eller telefon. Vi anlitar PAYER:s säkerhetssystem med SSL-certifikat Läs mer
Skriv ut och fylla i med penna eller fyll i på datorn och skriv ut? Välj alternativ Penna eller Dator.
Penna Dator
Dokumentprov Alla dokument kan dessutom förhandsgranskas vid köp. Hur går köpet till? Köpguide Saknar du PDF-program? Klicka här   Prov   Prov
Uppsägning av lägenheten
Penna
Dator
Uppsägning av hyreskontrakt + bekräftelse på uppsägningen Läs mer 69:- Köp 79:- Köp
Uppsägning vid dödsfall + bekräftelse på uppsägningen. Det är kortare uppsägningstid vid dödsfall Läs mer 89:- Köp 99:- Köp
Hyreskontrakt
Penna
Dator
Hyreskontrakt och andrahandskontrakt
Tips: köp även Godkännande av städning
89:- Köp 99:- Köp
Hyreskontrakt för en del av hyresrätten, ex ett rum 69:- Köp 79:- Köp
Ansökning byte, hyresnämnden
Penna
Dator
Ansökan om byte/överlåtelse av hyresrätt
Läs mer om byte
Läs mer om överlåtelse
69:- Köp 79:- Köp
Ansökan till hyresnämnden vid tvister Läs mer 49:- Köp 59:- Köp
Godkänd flyttstädning
Penna
Dator
Godkännande av städning Undvik konflikter om flyttstädning med ett skriftligt godkännande/uppgörelse 39:- Köp 49:- Köp
Godkänd funktion av vitvaror
Penna
Dator
Funktionskontroll av vitvaror Undvik konflikter Ett skriftligt godkännande av fungerande vitvaror. 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning 59:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Nycklar
Penna
Dator
Kvittens av nycklar vid uthyrning 39:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning 49:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens av nycklar vid uthyrning + överenskommelse om när och hur uthyraren får tillträde till bostaden för arbeten mm. 79:- Köpknapp vid köp av dokumentmallen Kvittens av nycklar samt överenskommelse att f? utföra arbeten i bostaden 89:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens när hyresgästen lämnar tillbaka nycklarna 29:- Köp 39:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Övrigt
Penna
Dator
Köpekontrakt för saker.Läs mer 29:- Köp 39:- Köp
Köpekontrakt för saker, med separat kvitto för betalning vid senare tillfälle. Kan vara bra vid byte av bostad om ex. möbler övertas. 39.- Köp 49:- Köp
Jordabalken Läs mer om lagen på Riksdagens webbplats   Läs mer  Familjerättsliga dokumentmallar
  PAYER-ett säkert betalsystem fr?n PAY-READ för dina betalningar hos oss Hängl?set visar p? hög säkerhet Betala med Visakort
Betala med kort eller telefon. Vi anlitar PAYER:s säkerhetssystem med SSL-certifikat Läs mer
Skriv ut och fylla i med penna eller fyll i på datorn och skriv ut? Välj alternativ Penna eller Dator.
Penna Dator
Dokumentprov Alla dokument kan dessutom förhandsgranskas vid köp. Hur går köpet till? Köpguide Saknar du PDF-program? Klicka här pröva om du har acroboat reader installerat p? din dator   prova om du har ett passande wordprogram installerat p? din dator
Ansökan om skilsmässa
Pris
Penna
Pris
Dator
Skilsmässa. Ansökan om gemensam skilsmässa
(inga barn under 16 år)
79:- Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se 89:- Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se
Skilsmässa. Ansökan om gemensam skilsmässa
(med gemensamma barn under 16 år)
99:- Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se 109:- Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se
Skilsmässa. Ansökan om fullföljd skilsmässa efter 6 månaders betänketid. (med gemensamma barn under 16 år) 49:- VIktigt att skillmässan fullföljs, ansök med ett dokument fr?n www.documentguiden.se 59:- VIktigt att skillmässan fullföljs, ansök med ett dokument fr?n www.documentguiden.se
Bodelningsavtal
 
Penna
 
Dator
Skilsmässa. Bodelningsavtal vid skilsmässa. 2 sidor 4 bilagor 149:- Köp bodelningsavtal vid skillsmässa hos www.documentguiden.se 159:- Köp bodelningsavtal vid skillsmässa hos www.documentguiden.se
Sambo. Bodelningsavtal när samboförhållandet upphört. 2 sidor 4 bilagor 169:- Bodelningsavtal för makar under best?ende äktenskap köper du hos www.documentguiden.se 179:- Bodelningsavtal för makar under best?ende äktenskap köper du hos www.documentguiden.se
Äktenskap. Bodelningsavtal under bestående äktenskap. 2 sidor 4 bilagor 159:- Bodelningsavtal för makar under best?ende äktenskap köper du hos www.documentguiden.se 169:- Bodelningsavtal för makar under best?ende äktenskap köper du hos www.documentguiden.se
Registrering av bodelning
 
Penna
 
Dator
Ansökan om registrering av Bodelningsavtal 29:- Köp ett dokument för registrering av bodelningsaavtal 39:- Köp ett dokument för registrering av bodelningsaavtal
Ansökan av bodelning
 
Penna
 
Dator
Äktenskap. Ansökan om Bodelning under bestående äktenskap 59:- Köp ansökan om bodelning under best?ende äktenskap 69:- Köp ansökan om bodelning under best?ende äktenskap
Ansökan om bodelningsförrättare
 
Penna
 
Dator
Skilsmässa. Ansökan om Bofördelningsförrättare när parterna inte kan komma överens om fördelning av tillgångar och skulder 39:- Köp en ansökan om bodelningsförättare 49:- Köp en ansökan om bodelningsförättare
Sambo. Ansökan om Bofördelningsförrättare när parterna inte kan komma överens om fördelningen av tillgångar och skulder 39:- Köp en ansökan om bodelningsförrättare hos www.documentguiden.se 49:- Köp en ansökan om bodelningsförrättare hos www.documentguiden.se
Avtal sambo
 
Penna
 
Dator
Sanbo. Samboavtal där all egendom undantas vid ev.bodelning 95:- samboavtal där all egendom undantas vid bodelning 105:- samboavtal där all egendom undantas vid bodelning
Sanbo. Samboavtal där viss egendom undantas vid ev.bodelning 115:- Samboavtal där endast viss egendom undantas vid bodelning 125:- Samboavtal där endast viss egendom undantas vid bodelning
Sambo. Anmälan om gemensam bostad för sambos. Kan vara en säkerhet för att den sambo som äger fastigheten inte säljer eller pantsätter denna utan den andre sambons samtycke.Läs mer 89:- Köp en anmälan om gemensam bostad 99:- Köp en anmälan om Köp en anmälan om gemensam bostad
Bouppgivare vid bouppteckningen
 
Penna
 
Dator
Dödsbo. Överenskommelse om bouppgivare till bouppteckningen För upp till 8 presoner. 79:- Ibland behövs en generalfullmakt ex när n?gon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss p? www.documentguiden.se 89:- Ibland behövs en generalfullmakt ex när n?gon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss p? www.documentguiden.se
Kallelser till bouppteckning
 
Penna
 
Dator

Dödsbo. Kallelse till bouppteckning.

89:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se 99:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Dödsbo. Kallelse till bouppteckning + bekräftelse på mottagandet 99:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se 109:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Fullmakter
 
Penna
 
Dator
Dödsbo. Fullmakt inför bouppteckning 59:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se 69:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Dödsbo. Fullmakt för att i stället för dödsbodelägare underteckna dokument 79:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss p? www.documentguiden.se 89:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss p? www.documentguiden.se
Fullmakt för en person att sköta upp till två personers ekonomi. 95:- Ibland behövs en generalfullmakt ex när n?gon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss p? www.documentguiden.se 105:- Ibland behövs en generalfullmakt ex när n?gon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss p? www.documentguiden.se
Arvskifte
 
Penna
 
Dator
Dödsbo. Arvskifte för upp till 8 arvtagare. 189:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se 199 Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Skuldebrev
 
Penna
 
Dator
Skuldebrev om du lånar eller lånar ut pengar 79 :- Skuldebrev om du l?nar/l?nar ut ex pengar till bostaden 89:- Skuldebrev om du l?nar/l?nar ut ex pengar till bostaden
Testamente
 
Penna
 
Dator
Testamente när en person ska testamentera sin egendom 79:- testament för 1 person 89:- testament för 1 person
Testamente när två personer ska testamentera sin egendom 89:- Köp ett testamente för tv? personer p? samma adress. 99:- Köp ett testamente för tv? personer i samma hush?ll
Testamente mellan makar. Makar ärver varandra men det kan kännas bättre med ett testemente 39:- Köp ett testamente där makar ärver varandra. 49:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Testamente mellan makar med särkullbarn. Särkullbarnen har alltid rätt att få ut sitt arv. I detta testemente vädjas om att kvarvarande maken skall få sitta i orubbat bo. 89:- Köp ett testamente för makar med särkullbarn 99:- Köp ett testamente där makar ärver varandra och vädjar att särkullbarnen tar ut sitt arv när de siste av makarna avlider
Testamente mellan sambos Läs mer 99:- Sambopar testamenterar till varandra 109:- Sambopar testamenterar till varandra
Klander av testamente
 
Penna
 
Dator
Klander av testemente. Ogiltigförklara ett testemente 129:- Köp ett testamente där makar ärver varandra. 139:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Äktenskapsförord
 
Penna
 
Dator
Äktenskapsförord. Nuvarande och kommande egendommar skall vara enskild egendom för båda makarna. 79:- äktenskapsförord där alla egendomar är enskild egendom 89:- äktenskapsförord där alla egendomar är enskild egendom
Äktenskapsförord. Nuvarande egendom skall för båda makarna vara enskild men kommande skall vara giftorättsgods 89:- Äktenskapsförord där nuvarand egendom är parternas egna medan kommande blir gemensam 99:- Äktenskapsförord där nuvarand egendom är parternas egna medan kommande blir gemensam
Äktenskapsförord. Kommande egendom skall vara giftorättsgods 89:- endast en av makarnas egendom är enskild, men kommande egendom blir gemensam 99:- endast en av makarnas egendom är enskild, men kommande egendom blir gemensam
Äktenskapsförord. En av makarna skall ha nuvarande och kommande egendom som enskild 79:- en av makarna vill att all egendom skall vara enskild 89:- en av makarna vill att all egendom skall vara enskild
Äktenskapsförord. Valfri text. Skriv själv ditt äktenskapsförord 39:- äktenskapsförord där du själv skriver avtalstexten 49:- äktenskapsförord där du själv skriver avtalstexten
Upphävande av äktenskapsord
 
Penna
 
Dator
Upphävande av äktenskapsförord 129:- en av makarna vill att all egendom skall vara enskild 139:- en av makarna vill att all egendom skall vara enskild
Registrering av äktenskapsord
 
Penna
 
Dator
Äktenskap. Ansökan om registrering av äktenskapsförord 49:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se 59:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Partnerskap
 
Penna
 
Dator
Partenrskap Bodelningsavtal för partner under bestående partnerskap . 2 sidor 4 bilagor 139:- Bodelningsavtal under best?ende partnerskap. Avtalet köper du hos www.documentguiden.se 149:- Bodelningsavtal under best?ende partnerskap. Avtalet köper du hos www.documentguiden.se
Ansökan om Bodelning under bestående partnerskap 59:- Köp ansökan om bodelning under best?ende partnerskap 69:- Köp ansökan om bodelning under best?ende partnerskap
Övrigt
 
Penna
 
Dator
Köpekontrakt för saker.Läs mer 29:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna 39:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna
Köpekontrakt för saker, med separat kvitto för betalning vid senare tillfälle. Kan vara bra vid byte av bostad.Läs mer 39.- Köpekontrakt för ex inventarier där du l?ter dessa st? kvar till ett senare tillfälle när du betalar dem med medföljande kvitto 49:- Köpekontrakt för ex inventarier där du l?ter dessa st? kvar till ett senare tillfälle när du betalar dem med medföljande kvitto
Kvitto när du skall köpa/sälja saker 19:- Kvitto p? att du betat en sak du köpt. Köp kvittot hos oss, www.documentguiden.se 29:- Kvitto p? att du betat en sak du köpt. Köp kvittot hos oss, www.documentguiden.se
Bouppteckning, skatteverkets.   Klicka här!    
FamiljerättsInformation
Vi är ej ansvariga för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles.
Anspråk på laglott
Adoption internationell

Adoption kostnadsbidrag
Adoption kostnad för ansökan

Adoption utredning

Allmänna arvsfonden
Ansökan om äktenskapsskillnad
Arvskifte
Arvtagare
Arvsrätt för sambor
Arvsrätt för släktingar
Begravning avgift
Begravning åtgärder
Begravning borgelig
Begravning ceremoni
Begravning gravsättning
Begravning gravrätt
Begravning ombud Begravningshjälp Begravning trossamfund
Betalningsanmärkning
Bodelning
Bodelning vid separtion sambor

Borgelig vigsel
Bouppteckning

Bouppteckning:
förrättning
Bouppteckning: värdering av dödsboet
Boutredningsman
Delning av egendom partnerskap
Delning av makars egendom när äktenskapet upplöses av den
andere makens död
Dom för äktenskapsskillnad
Dödsbo
Dödsbo anmälan
Dödsbo skulder
Dödsfall anmälan
Dödsfall åtgärder
Ensam vårdnad om barn och umgängesrätt
Faderskap

Faderskap bekräftelse
Faderskap efter insemination
Faderskapsdom
Faderskapsdom kostnader
Faderskap fastställande
Familjerådgivning
Familjerådgivning vid integration
Fastighetsmäklare
Förmyndare

Förvaltare
Förvaltare ansökan

FöräldraskapGemensam vårnad om barn och umgängesrätt Giftorätt
God man
Juridiska termer-ordlista
Kvitton. Hur länge spara kvitton?

Laglott anspråk
Lysning
Makars underhåll
Medling i partnerskap
Medling i äktenskap
Registrera partnerskap
Råd och hjälp vid umgänge med barn
Rättigheter och skyldigheter vid partnerskap

Rättigheter och skyldigheter i äktenskapet
Rätt till bostad vid separation
Rätt till hyreskontrakt

Samarbets-samtal mellan föräldrar
Sambolagen pdf Sambolagen internetsida
Sambors underhållsskyldighet mot barn


Särskild skiftesman
Testamente

Testamente klander
U
mgängesrätt

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag avtal
Underhållsbidrag indrivning
Underhållsbidrag jämkning
Underhåll av barn
Undvik kronofogden
Universell testamentstagare Upplösning av äktenskap
Upplösning av registrerat partnerkap
Uppsägning av hyresrätt vid dödsfall
Vigsel
Vigsel i trossamfund Vigsel i Svenska kyrkan
Vigsel utomlands
Villkor för äktenskap
Vårdnadshavare
Vård av barn vid samboförhållande
Äktenskapsförord
Ingå äktenskap
Överlåtande av lägenhet vid dödsfallKontrakt för fordon och båtar. Även med friskrivning ("i befintligt skick"). Hyreskontrakt. PAYER-ett säkert betalsystem fr?n PAY-READ för dina betalningar hos oss Hängl?set visar p? hög säkerhet Betala med Visakort
Betala med kort, telefon eller bank. Vi anlitar PAYER:s säkerhetssystem med SSL-certifikat Läs mer
Skriv ut och fylla i med penna eller fyll i på datorn och skriv ut? Välj alternativ Penna eller Dator.
Penna Dator
Dokumentprov Alla dokument kan dessutom förhandsgranskas vid köp. Hur går köpet till? Köpguide Saknar du PDF-program? Klicka här Prov Du skriver ut och fyller i med penna   Prov. Du fyller i p? datorn och skriver sedan ut
Bil
Pris
Penna
Pris
Dator
Köpekontrakt 3 sidor 39:- Köpekontrakt för bil 49:- Köpekontrakt för bil
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 59:- Köpekontrakt för bil, med friskrivning 69:- Köpekontrakt för bil, med friskrivning
Hyreskontrakt 7 sidor
Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar
69:- Hyreskontrakt bil 79:- Hyreskontrakt bil
Hyreskontrakt Light=lite enklare med det viktigastet 5 sidor.
Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar
59:- Hyreskontrakt bil Light 69:- Hyreskontrakt bil Light
Husvagn
Penna
Dator
Köpekontrakt 69:- Köpekontrakt för husvagn 79:- Köpekontrakt för husvagn
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 89:- Köpekontrakt med friskrivning för husvagn 99:- Köpekontrakt med friskrivning för husvagn
Hyreskontrakt 7 sidor
Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar
79:- Hyreskontrakt husvagn 89:- Hyreskontrakt husvagn
Hyreskontrakt, light=lite enklare med det viktigaste 5 sidor
Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar
69:- Hyreskontrakt Light för husvagn 79:- Hyreskontrakt Light för husvagn
Husbil
Penna
Dator
Köpekontrakt 3 sidor 69:- Köpekontrakt för husbil 79:- Köpekontrakt för husbil
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 89:- Köpekontrakt med friskrivning för husbil 99:- Köpekontrakt med friskrivning för husbil
Hyreskontrakt 7 sidor
Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar
79:- Hyreskontrakt för husbil 89:- Hyreskontrakt för husbil
Hyreskontrakt 5 sidor Light=lite enklare med det viktigastet.
Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar
69:- Hyreskontrakt Light för husbil 79:- Hyreskontrakt Light för husbil
Motorbåt
Penna
Dator
Köpekontrakt 3 sidor 69.- Köpekontrakt för motorb?t 79.- Köpekontrakt för motorb?t
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 89:- Köpekontrakt med friskrivning för motorb?t 99:- Köpekontrakt med friskrivning för motorb?t
Hyreskontrakt 7 sidor
Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar
69:- Hyreskontrakt för b?t 79:- Hyreskontrakt för b?t
Hyreskontrakt, ligh=lite enklare med det viktigastet, 4 sidor. Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar 59:- Hyreskontrakt för b?t Light 69:- Hyreskontrakt för b?t Light
Segelbåt
Penna
Dator
Köpekontrakt 69:- Köpekontrakt för segelb?t 79:- Köpekontrakt för segelb?t
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 89:- Köpekontrakt med friskrivning för segelb?t 99:- Köpekontrakt med friskrivning för segelb?t
Hyreskontrakt 7 sidor
Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar
69:- Hyreskontrakt för b?t 79:- Hyreskontrakt för b?t
Hyreskontrakt, ligh=lite enklare med det viktigastet, 4 sidor. Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar 59:- Hyreskontrakt för b?t Light 69:- Hyreskontrakt för b?t Light
Båt utan motor
Penna
Dator
Köpekontrakt ex. eka eller jolle 3 sidor 39:- Köpekontrakt för b?t utan motor 49:- Köpekontrakt för b?t utan motor
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor
59:- Köpekontrakt med friskrivning för b?t 69:- Köpekontrakt med friskrivning för b?t
Hyreskontrakt 7 sidor
Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar
69:- Hyreskontrakt för b?t 79:- Hyreskontrakt för b?t
Hyreskontrakt, ligh=lite enklare med det viktigastet, 4 sidor. Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar 59:- Hyreskontrakt för b?t Light 69:- Hyreskontrakt för b?t Light
Släpvagn
Penna
Dator
Köpekontrakt 3 sidor 49:- Köpekontrakt för släpvagn 59:- Köpekontrakt för släpvagn
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 69:- Köpekontrakt med friskrivning för släpvagn 79:- Köpekontrakt med friskrivning för släpvagn
Köpekontrakt för släpvagn avsedd för båt 49:- köpekontrakt för b?tvagn 59:- köpekontrakt för b?tvagn
Köpekontrakt för släpvagn avsedd för båt, med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 69:- Köpekontrakt med friskrivning för släpvagn 79:- Köpekontrakt med friskrivning för släpvagn
Motorcykel
Penna
Dator
Köpekontrakt 3 sidor 69:- Köpekontrakt för MC 79.- Köpekontrakt för MC
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 89:- Köpekontrakt med friskrivning för MC 99:- Köpekontrakt med friskrivning för MC
Moped
Penna
Dator
Köpekontrakt 3 sidor 29:- Köpekontrakt för moped 39:- Köpekontrakt för moped
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 49:- Köpekontrakt med friskrivning för moped 59:- Köpekontrakt med friskrivning för moped
4-hjuling
Penna
Dator
Köpekontrakt 3 sidor 99:- Köpekontrakt för moped 109:- Köpekontrakt för moped
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 119:- Köpekontrakt för moped 129:- Köpekontrakt för moped
Snöskoter
Penna
Dator
Köpekontrakt 3 sidor 49:- Köpekontrakt för moped 59:- Köpekontrakt för moped
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 59:- Köpekontrakt med friskrivning för moped 69:- Köpekontrakt för moped
Hyreskontrakt, ligh=lite enklare med det viktigastet, 4 sidor. 79:- Köpekontrakt med friskrivning för moped 89:- Köpekontrakt för moped
Lastbil
Penna
Dator
Köpekontrakt 3 sidor 139:- Köpekontrakt med friskrivning för moped 149:- Köpekontrakt för moped
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 159:- Köpekontrakt med friskrivning för moped 169:- Köpekontrakt för moped
Släpvagn för lastbil
Penna
Dator
Köpekontrakt 3 sidor 129:- Köpekontrakt med friskrivning för moped 139:- Köpekontrakt för moped
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 149:- Köpekontrakt med friskrivning för moped 159:- Köpekontrakt för moped
Traktor
Penna
Dator
Köpekontrakt 99:- Köpekontrakt för cykel 109:- Köpekontrakt för cykel
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 119:- Köpekontrakt med friskrivning för cykel 129:- Köpekontrakt med friskrivning för cykel
Cykel
Penna
Dator
Köpekontrakt 19:- Köpekontrakt för cykel 29:- Köpekontrakt för cykel
Köpekontrakt med friskrivningsklausul ("i befintligt skick") 3 sidor 39:- Köpekontrakt med friskrivning för cykel 49:- Köpekontrakt med friskrivning för cykel
Godkännande av städning vid uthyrning
Penna
Dator
Godkännande av städning vid återlämnandet av hyresobjektet Undvik konflikter 29:- Godkännande av städning av hyresobjekt 39:- Godkännande av städning av hyresobjekt
Kvittens av nycklar vid uthyrning
Penna
Dator
Kvittens av nycklar vid uthyrning. Undvik konflikter 39:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning 49 Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens vid återlämnande av nycklar vid uthyrning Undvik konflikter 19:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning 29 Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Övrigt
Penna
Dator
Kvitto när du skall köpa/sälja saker i samband med byte av fordon 19:- Kvitto p? att du betat en sak du köpt. Köp kvittot hos oss, www.documentguiden.se 29:- Kvitto p? att du betat en sak du köpt. Köp kvittot hos oss, www.documentguiden.se
Köpekontrakt för saker.Läs mer 29:- Köpekontrakt för prylar 39:- Köpekontrakt för prylar
Köpekontrakt för saker, med separat kvitto för betalning vid senare tillfälle. 39.- Köpekontrakt för ex inventarier där du l?ter dessa st? kvar till ett senare tillfälle när du betalar dem med medföljande kvitto 49:- Köpekontrakt för ex inventarier där du l?ter dessa st? kvar till ett senare tillfälle när du betalar dem med medföljande kvitto

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .


Spela djur-spel Gratis

Tikskydd till
Chihuahua Klicka på bilden så kommer du direkt till chibratz.se
Tikskydd Fler tikskydd
Tikskydd

Om oss | Privacy Policy | Kontakta oss | Betalning |
© 2004 www.djurkontrakt.se