Cites. Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter.
Kontrakt för djur
Start
Häst
Hund
Katt
Sm?djur
Reptiler
F?glar
Övriga djur
Kontakta oss
Information
CITES
Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter.

Djur och produkter från djur, som tillhör skyddade eller utrotningshotade arter, omfattas av särskilda in- och utförselregler från tredje land samt särskilda bestämmelser vid kommersiella aktiviteter inom Europeiska gemenskapen. Inom EU har CITES införts genom en särskild lagstiftning (Rådets förordning nr 338/97), som gäller i hela unionen.

Avsikten är att "skydda arter av vilda djur och växter och säkerställa deras bevarande genom kontroll av handeln med dem". EU:s lagstiftning omfattar fler arter och har striktare bestämmelser än CITES har.

Obs! Det kan även finnas krav på ett veterinärt införseltillstånd eller undantag enligt artskyddsförordningen, samt restriktioner i djurskyddslagen.
Observera också att vid ansökan om CITES-intyg (blankett E 9.21) eller ansökan om CITES-import eller (re)exporttillstånd (blankett E 9.22), skall du alltid också fylla i kompletteringsbladet (E9.79).

Beroende på om din ansökan om CITES-intyg eller om CITES(re)exporttillstånd gäller levande exemplar eller för produkter, skall du också alltid fylla i antingen blankett E9.75 eller E9.76

Läs mer och ladda ner CITES-blanketter


Spela djur-spel Gratis

Tikskydd till
Chihuahua Klicka på bilden så kommer du direkt till chibratz.se
Tikskydd Fler tikskydd
Tikskydd

Om oss | Privacy Policy | Kontakta oss | Betalning |
© 2004 www.djurkontrakt.se