Kontrakt för djur online med omedelbar leverans. Även beställning mot faktura djurkontrakt
Document för alla som skall sälja, byta, hyra ut eller ge bort sin bostad. Även familjerättsliga document
Start
Häst
Hund
Katt
Sm?djur
Reptiler
F?glar
Övriga djur
Kontakta oss
Information
Friskrivning

Normalt ansvarar säljaren i 10 år för sk dolda fel i fastigheten. Vill inte säljaren ta det ansvaret kan han/hon friskriva sig för detta.

Det behöver inte vara större anledning än att säljaren slutgiltigt vill vara färdig med försäljningen och eventuella konsekvenser av detta.
Men ofta är motiven att säljaren är gammal, skall flytta utomlands, ska skilja sig, är ett dödsbo eller inte har ekonomi för ett framtida åtagande.


Den måste skrivas korrekt, det räcker inte med "i befintligt skick" när det gäller fastighetssäljarens ansvar. Därför har vi utformat ett köpekontrakt med friskrivningsklausul för fastigheter som villor och fritidshus .

Kommer parterna överens om en friskrivning måste säljaren upplysa om fel som han känner till men som köparen inte kan upptäcka. Detta för att inte bli ansvarig trorts att han friskrivit sig.

Upptäckbara fel svarar köparen för att upptäcka och det är angeläget att köparen gör en noggrand undersökning av fastigheten.

Garanterar säljaren en viss egenskap så begränsas inte hans ansvar i just den frågan.

KÖPEKONTRAKT
När köpare och säljare kommit överens om pris, tillträdesdatum etc för fastighetsaffären ska ett köpekontrakt upprättas. I köpekontraktet står alla överenskommelser som pris, tillträdesdag, ev.handpenning, etc. Köpekontrakt undertecknas av både köpare och säljare med ev godkännande av make, sambo.

Obs! Vid försäljning av bostad behövs både köpekontrakt och köpebrev. Köparen behöver dessutom en ansökan om lagfart.

KÖPEBREV
När objektet skall betalas och tillträdas (säljaren har flyttat och köparen ska flytta in) upprättas ett köpebrev som är som ett kvitto på att betalning skett. Köpebrevet används sedan för att söka lagfart på fastigheten.

LAGFART
Den som köpt en fastighet är skyldig att inom tre månader från köpet söka inskrivning av förvärvet. Det gör man hos inskrivningsmyndigheten.
Ansökan om lagfart och adresser till inskrivningsmyndigheten kan du köpa av oss!


 

Om oss | Privacy Policy | Kontakta oss | Betalning |
© 2004 www.djurkontrakt.se